• Contributie

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
  Voor het seizoen 2023/2024 gelden de volgende bedragen:

 •  Contributie seizoen 2023-2024

  Afdeling Leeftijd Contributie
  Senioren vanaf 19 jaar € 220,00
  Junioren 14 tot en met 19 jaar € 180,00
  Pupillen 8 tot en met 13 jaar € 180,00
  Mini’s tot en met 7 jaar € 110,00
  Wandelvoetbal vanaf 55 jaar € 100,00
  7×7 vrijdagavond vanaf 18 jaar € 85,00
  Rustende leden   € 70,00

   

  Contributie seizoen 2024-2025

  Afdeling Leeftijd Contributie
  Senioren vanaf 19 jaar € 210,00
  Junioren 14 tot en met 19 jaar € 170,00
  Pupillen 8 tot en met 13 jaar € 170,00
  Mini’s tot en met 7 jaar € 100,00
  Wandelvoetbal vanaf 55 jaar € 90,00
  7×7 vrijdagavond vanaf 18 jaar € 75,00
  Rustende leden   € 60,00
 • Het kledingfonds is met ingang van het seizoen 2022-2023 afgeschaft.

  Coulanceregeling m.b.t. blessures
  Wanneer u meent op basis van een zware blessure of een andere reden recht te hebben op vermindering dan wel kwijtschelding van de contributie, dient u dit z.s.m. te melden aan de penningmeester via penningmeester@fc-tilburg.nl (de penningmeester is de enige die hierover kan beslissen). Het niet reageren op herinneringen en aanmaningen kan er toe leiden dat uw claim niet gegrond wordt verklaard en u de volle contributie verschuldigd bent.

  Restitutie contributie
  Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.

  Uitschrijven als lid van FC Tilburg
  U kunt zich enkel en alleen via deze pagina uitschrijven als lid van FC Tilburg. Uitschrijven op andere manieren zijn niet geldig en worden niet door ons in behandeling genomen. Bij uitschrijvingen na 1 juli voorgaand aan het nieuwe seizoen zijn er mogelijk kosten aan verbonden.