• Het is al weer een tijdje geleden dat we iets hebben kunnen vertellen over de voortgang van de bouw van ons nieuwe clubgebouw.

    Enkele maanden geleden is de omgevingsvergunning voor de bouw verstrekt. Hier waren helaas 2 bezwaarschriften tegen ingediend. Maar het goede nieuws is dat deze bezwaarschriften nu zijn ingetrokken! Met andere woorden we kunnen weer verder.

    Binnenkort is er een afspraak met de gemeente over onder andere de voortgang van de nieuwbouw, hopen we met financiers rond te komen en hopen we dat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) haar garantstelling voor de financiering afgeeft.

    Dit hele proces zal nog wel een tijdje duren, alvorens we een definitief ‘ja’ hebben. Maar we hebben in ieder geval weer een stap gezet!


    Bestuur FC Tilburg