• Vrienden van FC Tilburg

  In het verleden was er binnen de club een groep leden genaamd “de club van 100”. Voor €50,- per seizoen kon je hier lid van worden en het opgehaalde geld werd besteed aan een goed doel binnen de club.

  Tijdens de Corona periode heeft dit stil gelegen, maar hierna is het oude format wat aangepast naar een verbeterd format. Besloten is dat “De club van 100” van naam veranderden naar “De vrienden van FC Tilburg”. Hiermee willen wij bereiken dat er geen aparte club benoemd wordt binnen de club.

  Daarnaast had “De club van 100” een maximum van 100 leden, maar geldt er nu in principe geen maximum meer.

  Wij vragen aan jou:

  1. Een eenmalige bijdrage van €50,- per seizoen zonder verplichting voor langere tijd. Na het seizoen zullen wij weer opnieuw aan jou vragen of je weer lid wilt worden voor het seizoen erop.
  2. Een keuze te maken uit 1 van de 3 benoemde doelen die op het inschrijfformulier staan, of wanneer je al lid bent, via de mail kenbaar gemaakt wordt. Elk jaar zullen er 3 nieuwe doelen bepaald worden waaruit je kunt kiezen. Het kiezen kan geschieden via de mail of middels een stembiljet op de feestavond
  3. Tijdig opgeven voor de feestavond.

  Je krijgt er:

  1. Een vriendelijke dank je wel voor namens ons vanuit de sponsorcommissie.
  2. Een feestavond voor jou en een introduce waarbij iedereen een aantal consumpties krijgt vanuit de club. Daarnaast zal er tijdens de avond gezorgd worden voor een goed stuk muziek en zal een hapje zeker niet ontbreken.een samen gekozen goed doel waaraan de opbrengsten besteed zullen worden.
  3. Het kiezen en de bekendmaking zal op de avond zelf gebeuren zodat direct duidelijk is waaraan de bijdrage besteed zal worden.

  Klik hier om begeleidende brief en de doelen van 2023 te bekijken.

 • Voor verdere vragen over de Vrienden van FC Tilburg kunt u een mail sturen aan de Sponsor Commissie of even op de club Ad van de Gender of Tom van Dun aanspreken, zij weten alles over de Vrienden van FC Tilburg

 • Met het invullen van onderstaand formulier verplicht ik mij tot het betalen van €50,- voor het jaar 2023 ter besteding aan een nog nader te kiezen doel. Betaling kan geschieden door betaling contant of kan worden overgemaakt naar NL57 RABO 0 3272 47444

 • Vriend van FC Tilburg worden